Niềng rang là giúp răng đều đẹp và khuôn mặt phù chuẩn.